serwis informacyjno edukacyjne

KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPIECZNA PRACA

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła liczba obywateli polskich wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy. Niestety zdarza się, że padają oni ofiarą nieuczciwych pośredników pracy lub oszustów. Osoby oszukane, często pozostawione bez środków do życia należą do grupy szczególnie narażonej na ryzyko zaginięcia.

Blisko 1/5 osób zaginionych ITAKA poszukuje poza granicami Polski. Na 1365 osób, których zaginięcie zgłoszono do fundacji w 2010 r. aż 270 zaginęło za granicą. Najwięcej Polaków zaginęło w Wielkiej Brytanii, następnie w Niemczech, Holandii i Włoszech.

Aby zapobiec zjawiskom zaginięć zagranicznych, będących efektem niepowodzenia w poszukiwaniu pracy, fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych organizuje kampanię społeczną Bezpieczna praca.

Kampania skierowana jest do osób planujących wyjazd do pracy za granicę. W ramach naszej akcji zamierzamy przekazać im niezbędne informacji: jak się przygotować do wyjazdu, jak zachować się w razie zagrożenia oraz do jakiej instytucji udać się po pomoc.

Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi i pracy przymusowej oraz zmniejszenie liczby zaginięć wśród osób wyjeżdżających do pracy za granicę.