serwis informacyjno edukacyjne

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Eures

Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii.

Strona internetowa EURES zawiera bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą oraz bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.

Przejdź do strony

Twoja Europa

Jest to portal internetowy, który powstał dla obywateli Unii Europejskiej. Zawiera prawa i praktyczne porady potrzebne do przemieszczania się po całej Unii. Znajdziesz tam wiele informacji na temat pracy i zamieszkania w Unii Europejskiej.

Przejdź do strony

Europe Direct

To numer telefonu informacyjnego dla obywateli Unii Europejskiej, działający w ramach portalu Twoja Europa. Dzwoniąc pod 00 800 67 89 10 11 uzyskasz natychmiastową odpowiedź na pytania ogólne związane z UE.

Solvit

Zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa UE przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich. Jeżeli w związku z pobytem w innym państwie członkowskim władze administracyjne tego państwa niewłaściwie zastosowały zasady prawa UE, w rozwiązaniu takiego konkretnego sporu może pomóc właśnie SOLVIT.

Przejdź do strony

La Strada

To organizacja pozarządowa zajmująca się zwalczaniem handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

Przejdź do strony

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Jest to organizacja pozarządowa, której celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Przejdź do strony

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

Udziela porad ofiarom handlu ludźmi, ich bliskim, pracującym na ich rzecz organizacjom i instytucjom, osobom zagrożonym handlem ludźmi, a także organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości. Oferta poradnictwa dotyczy także osób rozważających wyjazd za granicę w celach nieturystycznych, w sytuacji, kiedy osoby te chcą zmniejszyć ryzyko związane z tego rodzaju decyzją.

Przejdź do strony

Zielona Linia Powroty

Portal stworzony z myślą o Polakach planujących powrót do kraju. Radzi, jak przejść przez wszelkie praktyczne i formalne trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski, a także jak znaleźć pracę lub założyć działalność gospodarczą w kraju.

Przejdź do strony

LINKI

Wyszukiwarka polskich placówek dyplomatycznych za granicą

Przejdź do strony

Wyszukiwarka krajów, w których od Polaków wymagane jest pozwolenie o pracę

Przejdź do strony

Lista certyfikowanych pośredników pracy

Przejdź do strony

Wykaz wszystkich publicznych służb zatrudnienia w krajach UE

Przejdź do strony

Wykaz innych służb zatrudnienia w krajach UE

Przejdź do strony

Informacje o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Przejdź do strony

Informacje o usłudze Poland Direct

Przejdź do strony

PORADNIKI

Polak za granicą

Poradnik internetowy zawierający ogólne informacje o wszystkich krajach świata, zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria, porady jak zadbać o własne bezpieczeństwo, wskazówki co robić w trudnych sytuacjach.

Przejdź do strony

Odezwiemy się wkrótce

Przewodnik zawiera najważniejsze informacje niezbędne przy ubieganiu się o pracę w innym kraju EOG. Informuje o EURES - europejskich służbach do spraw zatrudnienia - oraz o wsparciu, jakie można otrzymać przy poszukiwaniu pracy na poziomie międzynarodowym.

Pobierz poradnik w PDF

Znaleźć pracę w Europie

Przewodnik dla poszukujących pracy w innych krajach UE. Zawiera porady i wskazówki jak przygotować się do wyjazdu, co przemyśleć i na co zwrócić szczególną uwagę.

Pobierz poradnik w PDF

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przewodnik zawiera zaktualizowane informacje dla mobilnych Europejczyków, pozwalające im poznać swoje prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich UE. W przewodniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wyjaśnienia dotyczące podstawowych praw pracownika.

Pobierz poradnik w PDF

Chcesz pracować w innym państwie członkowskim UE?

Przewodnik opisuje sytuację prawną osób przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej w związku z zatrudnieniem. Celem publikacji jest przedstawienie informacji o prawach pracownika migrującego w łatwo przystępnej formie pytań i odpowiedzi.

Pobierz poradnik w PDF

Swoboda przemieszczania się i pobytu w Europie

Przewodnik zawiera szczegółowe i praktyczne wskazówki w zakresie praw przysługujących obywatelom w trakcie przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej.

Pobierz poradnik w PDF