serwis informacyjno edukacyjne

NIEMCY /część 1/

Najistotniejsze informacje dla wyjeżdżających do pracy w Niemczech

Wszelkie informacje na temat warunków życia i rynku pracy znajdziesz TUTAJ

Pamiętaj:

 • Upewnij się czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat Marszałka Województwa. Wykaz agencji zatrudnienia, posiadających taki certyfikat znajdziesz na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl.
 • Sprawdź czy agencja ma zgłoszoną działalność gospodarczą, jak długo działa na rynku oraz czy jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie lub Internecie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego, w szczególności, jeśli jest to numer telefonu komórkowego.
 • Nie daj się namówić do zapłacenia agencji zatrudnienia jakichkolwiek przedpłat, kaucji oraz opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego.
 • Pamiętaj, że agencja zatrudnienia ma prawo pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy zagranicą, tj. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą (art. 85 ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

O czym warto wiedzieć:

Verleiherlaubnis – to niemieckie zezwolenie na użyczanie personelu (odpowiednik polskiego wpisu do KRAZ). Muszą je posiadać również polskie agencje pracy tymczasowej, aby móc legalnie oddelegowywać do pracodawców niemieckich pracowników.

Gewerbeschein – to niemiecki certyfikat, który muszą posiadać agencje pośrednictwa pracy. Należy bardzo uważać na firmy pracujące z domu lub jako jednoosobowi pośrednicy. Przed wyborem agencji, warto przeszukać Internet, wpisując w Google nazwę agencji i dodać słowo „opinie”, a następnie wybrać wyniki w języku polskim.

BZA – związek pracodawców tymczasowych oraz BVP - związek pośredników pracy – obie te instytucje wprowadzają i zrzeszają agencje zatrudnienia gwarantując pewność zatrudnienia i pewne stawki (BVP – nie jest pracodawcą i nie oferuje miejsc pracy – pośredniczy on jedynie między swoimi partnerami).

Związki zawodowe np. Verdi – można zwrócić się do nich z prośbą o pomoc w sprawdzeniu pracodawcy.

Podobnie jak w Polsce tak i za granicą nie wolno pobierać opłat za znajdowanie pracy, jednakże w Niemczech są od tego wyjątki:

 • Vermittlungsgutschein – dokument wystawiany osobom poszukującym pracy, przez państwową agencję pracy (Bundesagentur für Arbeit), w przypadku, w którym osoba jest niezatrudniona od ponad 6 tygodni i ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W takim wypadku państwowa agencja może podpisać umowę z prywatnym pośrednikiem w celu znalezienia dla kandydata pracy. Za znalezienie pracy agencja może pobrać opłatę wysokości do 2000-2500 EUR.
 • W przypadku prywatnych pośredników pracy prywatna osoba może podpisać z firmą zlecenie poszukiwania pracy. Za tę usługę prywatna osoba utrzymuje rachunek.

UWAGA! W Niemczech nie istnieje płaca minimalna. Dlatego ważne, aby nasza przyszła firma miała podpisany układ zbiorowy. Gwarantuje on zachowanie najniższego poziomu wynagrodzenia, ustalonego w ramach takiego układu.

Co powinno niepokoić w ofercie pracy?

 • opis wynagrodzenia i sposobu jego naliczania

Powinien być jak najprostszy i oparty na stawce godzinowej brutto. (w Niemczech podawane stawki są zawsze stawkami brutto).

Negatywny przykład: średnie wynagrodzenie sprzątaczki w hotelu wynosi ok. 6 EUR za godzinę, choć warunkiem wypłaty pełnej należnej kwoty jest określona liczba posprzątanych pokoi. Jeśli pracodawca jest nierzetelny, zawyży ten próg, żeby zapłacić jak najmniej.

 • informacje o pobieraniu pieniędzy

Jakakolwiek informacja o pobieraniu opłat manipulacyjnych czy też konieczności poniesienia kosztów sporządzenia umowy powinny nas zaniepokoić. Przyszły pracodawca nie ma prawa żądać od nas pieniędzy.

 • brak pełnych danych kontaktowych

Podanie w ogłoszeniu jedynie maila lub numeru telefonu czy też brak strony internetowej firmy nie powinny dyskwalifikować pracodawcy, ale wszystkie razem są poważnym sygnałem ostrzegawczym.

 • rodzaj umowy

Ważne, aby jak najszybciej poznać rodzaj umowy, którą podpiszemy. Należy pamiętać o różnicy między Personalvermittlung (pośrednictwo pracy) a Zeitarbeit (leasing pracowniczy). Rodzaj umowy może przekładać się na nasze wynagrodzenie i warunki pracy.

 • numer grupy wynagrodzenia końcowego

W Niemczech pracownicy klasyfikowani są w zazwyczaj 9 grupach wynagrodzenia końcowego (dotyczy to firm zrzeszonych w układach zbiorowych oraz agencji pracy tymczasowej).

 • przynależność do układu zbiorowego lub związku zawodowego

W układach zbiorowych definiowane są wartości płacy dla pracowników (w oparciu o tzw. Entgeldgruppen) – w nich ustalone są stawki dla pracowników każdego szczebla, od prostych pracowników na poziomie 1. do bardzo skomplikowanych na poziomie 9.

Największym zainteresowaniem będą się cieszyły wśród Polaków grupy o 1 do 4, gdzie:

Entgeltgruppe 1:

Pracownicy wykonują czynności, które nie wymagają żadnego przyuczenia lub wymagają bardzo krótkiego

Entgeltgruppe 2:

Pracownicy wykonują proste prace, z zmieniającymi się problemami, które wymagają wdrożenia do pracy lub wymagają doświadczenia zawodowego

Entgeltgruppe 3:

Pracownicy wykonują czynności, które wymagają średniego wykształcenia zawodowego lub wieloletniego doświadczenia zawodowego

Entgeltgruppe 4:

Pracownicy wykonują czynności, które wymagają doświadczenia i umiejętności, które można zdobyć tylko przez min. 3 letnią edukację i wymagają wieloletniego doświadczenia zawodowego

Każda z tych grup definiuje inne wynagrodzenie dla pracownika. Dlatego tym istotniejsze jest, do której grupy zostaniemy przypisani.

Stawki dla pracowników w układzie IGZ Entgelttabelle West (nowe landy) obowiązujące od 01.01.2011 r.

 • Entgeltgruppe 1.: 7,60 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 2.: 8,22 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 3.: 9,50 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 4.: 10,16 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 5.: 11,48 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 6.: 12,90 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 7.: 15,07 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 8.: 16,20 EUR brutto/godzinę
 • Entgeltgruppe 9.: 17,38 EUR brutto/godzinę

Dalsza część artykułu »