serwis informacyjno edukacyjne

Tych błędów unikaj

Poniżej znajdziesz listę nieuczciwych praktyk stosowanych chętnie przez pracodawców i pośredników oraz błędów popełnianych często przez wyjeżdżających do pracy za granice.

Przeczytaj je uważnie i zapamiętaj, by nie dać się oszukać.

 • Nie wyjeżdżaj do pracy w ciemno, znajdź pracę jeszcze przed wyjazdem.
 • Nigdy nie podejmuj nielegalnej pracy. Tylko legalna praca może gwarantować bezpieczeństwo.
 • Nie korzystaj z ogłoszenia, w którym podany jest tylko telefon, a firma do której dzwonisz nie ma stałej siedziby, biura.
 • Nigdy nie korzystaj z ofert pracy proponowanych podczas spotkania gdzieś w barze, restauracji.
 • Nie wiesz czy osoba, z którą rozmawiasz jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje i czy rzeczywiście dana praca istnieje. Uczciwy i legalny pracodawca będzie miał swoją siedzibę, choćby najmniejsze biuro.
 • Nie oddawaj oryginałów dokumentów pośrednikowi, przewoźnikowi czy pracodawcy. Do zawarcia umowy lub kupna biletu wystarczy kserokopia paszportu lub dowodu. Nikt nie może przetrzymywać Twoich dokumentów.
 • Nie podejmuj pracy bez zawarcia pisemnej umowy.
 • Nie podpisuj umowy, która nie zawiera nazwy i adresu pracodawcy, nie określa szczegółowo wysokości wynagrodzenia oraz godzin i miejsca pracy.
 • Nigdy nie płać pośrednikowi za znalezienie pracy. Pośrednik pobiera opłatę od pracodawcy.
 • Agencja pośrednictwa pracy nie może pobierać opłat za znalezienie pracy, pobiera opłatę od pracodawcy, na którego zlecenie działa.
 • Pośrednik pracy powinien kierować Cię do pracodawcy, a nie do innego zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej.
 • Nigdy nie płać za żadne usługi przed ich wyświadczeniem.
 • Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika nie daje żadnych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty za fikcyjne usługi.
 • Nie musisz korzystać z kursu językowego oferowanego przez danego pośrednika, tylko dlatego, że wysyła Cię do pracy za granicę. Jeśli chcesz uczęszczać na kurs, sprawdź ceny w szkołach językowych.
 • Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd, sprawdź ile wynoszą ceny u różnych przewoźników.
 • Nie przepłacaj! Nie masz obowiązku korzystania z oferty transportu, którą przedstawił pośrednik.
 • Jeśli korzystasz z transportu proponowanego przez pośrednika, dopilnuj aby w umowie znalazł się zapis o zapłacie za ten konkretny transport u konkretnego przewoźnika. Jeśli takiego zapisu brakuje, masz prawo nie podpisywać umowy.
 • Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal. Porównaj ceny mieszkania oferowane przez pośrednika z rynkowymi.