serwis informacyjno edukacyjne

WIELKA BRYTANIA

Najistotniejsze informacje dla wyjeżdżających do pracy na Wyspach

Wszelkie informacje na temat warunków życia i rynku pracy znajdziesz TUTAJ

Pamiętaj:

 • Upewnij się czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz agencji pośredniczących, posiadających taki certyfikat znajdziesz na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl
 • Sprawdź czy pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą, jak długo działa na rynku oraz czy jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie lub Internecie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego, nie spotykaj się z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np.: na dworcu, w kawiarni).
 • Nie daj się namówić do zapłacenia agencji pracy jakichkolwiek przedpłat, kaucji oraz opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego.
 • Pamiętaj, że agencja pracy ma prawo pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy zagranicą, tj. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą (art. 85 ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Legalna praca:

Rynek pracy otwarty od 1 maja 2004 r.

Formalności:

 • pozwolenie na pracę - nie wymagane

Pracownik ma obowiązek w ciągu 30 dni od podjęcia zatrudnienia zarejestrować się w systemie rejestracji pracowników WRS. Niedopilnowanie tej formalności oznacza nielegalną pracę.

 • pozwolenie na pobyt - nie wymagane

Rejestracja w WRS

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, jako członkowie Unii Europejskiej mogą pracować w Anglii bez potrzeby otrzymania pozwolenia, jednakże podejmując pracę na dłużej niż jeden miesiąc, są zobowiązani do rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS - Worker Registration Scheme). Program ten prowadzi Home Office. Rejestracja jest obowiązkowa, a jej brak oznacza, że po miesiącu od podjęcia pracy staje się ona nielegalną, co może skutkować zwolnieniem, a w skrajnym przypadku wydaleniem z kraju.

Osoby planujące zostać w Anglii na dłużej muszą wiedzieć, że tylko rejestracja w WRS upoważnia do zaliczenia stażu pracy do okresu, po którym nabywamy uprawnienia socjalne. Każda zmiana pracy w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od rejestracji wymaga ponownego zgłoszenia (bez dodatkowych opłat). Po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy (dozwolone są przerwy, wynoszące jednak nie mniej niż 30 dni w ciągu owego roku), nabywamy prawo do ubiegania się o kartę stałego pobytu (residence permit) oraz nabywamy pełne prawa obywatela Unii Europejskiej, przez co jesteśmy zwolnieni z obowiązku dalszej rejestracji.

Jak się zarejestrować w WRS?

Rejestracja WRS jest odpłatna. Cena wynosi 70GBP (najlepiej zapłacić przekazem pocztowym), a procesu tego dopełnia się wysyłając odpowiednie formularze i wpłatę pieniędzy. Formularze można zamówić telefonicznie lub pobrać z Internetu. Do nich należy dołączyć:

 • kopię umowy o pracę
 • 2 zdjęcia paszportowe
 • dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
 • potwierdzenie wpłaty

Formularz wysyłamy listem poleconym na adres: (pamiętaj, aby zatrzymać dowód nadania listu poleconego)

Worker Registration Team
Home Office
Walsall Road
Cannock
WS11 0WS

O czym pamiętać wypełniając wniosek?

 • Przeczytaj najpierw dokładnie wniosek, zwróć uwagę na pouczenie. Warto też poprosić o pomoc osobę doświadczoną w wypełnianiu tego rodzaju dokumentów
 • Pisz czytelnie, dużymi literami, długopisem
 • Wypełnij dokładnie pola, sprawdź czy nie podałeś błędnych informacji
 • Jeżeli nie posiadasz karty rejestracyjnej musisz wypełnić wszystkie części formularza.
 • Nie zapomnij się podpisać!
 • Upewnij się, że dołączyłeś do wniosku wszystkie wymagane dokumenty.

UWAGA!

Wnioski wypełnione błędnie lub nie zawierające wszystkich dokumentów są odrzucane bez rozpatrywania.

Co się dzieje po zarejestrowaniu?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na podany przez nas adres urząd odsyła kartę rejestracyjną, zaświadczenie o dokonaniu rejestracji (tracące swą ważność w wypadku zmiany pracy), i wysłany wcześniej dokument tożsamości. Jeżeli podanie o rejestrację zostanie odrzucone, co w praktyce się nie zdarza lub zdarza bardzo sporadycznie, zostaniesz o tym powiadomiony listem, w którym przyjdą również twoje dokumenty. Opłata w takim wypadku jest zwracana.

Po zarejestrowaniu stajemy się pełnoprawnymi pracownikami. Przysługują nam wszystkie podstawowe prawa pracy, czyli m.in.: 48 godzinny tydzień pracy, urlop, przerwy w pracy itp.

Należy zwrócić uwagę, że przez pewien czas nie będziecie mieli dowodu tożsamości, gdyż zostanie on wysłany do Home Office. Dlatego ważne jest, aby dokonać rejestracji już po wynajęciu mieszkania, znalezieniu pracy, założeniu konta bankowego, uzyskaniu NIN, zmianie prawa jazdy, znalezieniu lekarza.

Praca dla:

 • Kierowców, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, dentystów, rzeźników, informatyków.
 • O pracę łatwo także w gastronomii, hotelarstwie i na farmach.
 • Wielu pracowników znajduje zatrudnienie w sektorze administracji, biznesu i zarządzania.

Zarobki:

Najniższe wynagrodzenie to 4,77 funta za godzinę dla młodych pracowników (w wieku 18-21) lub 5,73 (dla osób powyżej 22 lat). Na początku pracownicy zwykle otrzymują ok. 5,73 funta na godzinę. W Londynie można zarobić od 220 funtów tygodniowo wzwyż.

Koszty życia:

Utrzymanie w Wielkiej Brytanii jest bardzo drogie, a najdroższym miastem jest Londyn. Na skromne życie w stolicy potrzeba ok. 150-200 funtów tygodniowo, z czego połowa to zwykle koszty wynajmu pokoju. Druga połowa to wydatki na jedzenie, środki higieniczne i przejazdy. Najtaniej jest wynająć mieszkanie na przedmieściach, ale wtedy trzeba liczyć się z większymi wydatkami na komunikację.

Jeśli masz problemy w pracy, TUTAJ link do poradnika z informacjami, jak sobie z nimi poradzić.

Materiały przygotowane przez Polskie Forum HR

Przydatne adresy:

Kontakt do polskich placówek dyplomatycznych znajdziesz TUTAJ

W nagłych wypadkach: Nocny dyżur pracownika MSZ w Warszawie +48 22 523 90 00

Żródło: www.msz.gov.pl

Portale polonijne: